JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCaxgPsw2fpvd0cGM4rCcV4vQrowt0cuBL0wXipF3x3xs53Gs5pwgwpGdUqGW9txgwcCBbnvA5tIhbmuQ5lJMDixBLqIc8px3x3FhwtFg9sTs8rINe5F3bmuQ5lCcV4JMCqwBacCBe9CdVqyWCaxgffx0DpyX0cGWUqCXC0CXC0CcV4vQq6w3VbS2O9ChVsTRHfwhTfCcU+JAwaS2rbw3G9Cg5dFQfdv24nx3DbwBVfwcCaTgfmvX0cS3PswgPoxYHpvA9sCd48wAZ0uWVguQrmJMDdxRDsTQ50K29mv3CcCAK9Ce0sHWq0FdTdFNUoIMqqFdKnGM44FXUoHs0sFdamGW44StYnGW42FXYoIW0rFdSmGc4sFNCoH2GnGMqqFdSnGcqrFNGoGMqrFdDdFNUoIM0rFNCoGc0rFdSnGs42FNYoHcVdFNCoHsqqFNKoIMqsFdCnHW45FXKoIQGqGW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0FXUoHWqqFXUoIWqqFdYmGM4rKtwoHsq4FdYmHW4rFXSoGMqrFdwmGs4rKtYoGcqtFdemGMq0FdwmGMq1FdTdGWqrFdwmGW45FXGoGcqsFdCmHW4rCYGsFdKmIM43FXYoHcq5FdOmGMq5FdZdGWqqFXUmGWqqFXUoGQGqFXCoHWqrFdwmHW40FXGoIMq0FdbdFNUoHWqqFdYnGW44FXUoGc0rFdGmGW4sSs0qFdGmGW0qFdSmGW0qFdenGW4rStUoHcqsFXCoHWqtFdKmHW42FXGoHWVdFNYoHsqrFdGnGs44FXCoGM02FdYmGc4rSs0qFdKmGW0qFdamGW0rFdCnGW4rStCoGcqrFdKmHW44FXCoGcq3FdOmGc4sSteoGMqqFXY0FNwoHMqrHW0rHAGqFNUoGcqqFNUoHWqqFNUoHcVXGdCoHMq2FdKmGdGoGsq1FdOmGdKmHW42ycC+JW9qSRLiJdqpTt48F3H2Tt4=Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Bildirimi

Üyelik Sözleşmesi

KULLANAN.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK


1 TARAFLAR


İşbu Sözleşmenin tarafları, Aydınlı Mah. Umutlu Sk. Adres Natura A1 No: 1 A İç Kapı No: 14 Tuzla/ İstanbul adresinde mukim 18899-5 Sicil Numaralı Serkan Kaya Danışmanlık Hizmeti (“Serkan Kaya”) ile Serkan Kaya'nın sahibi olduğu kullanan.com (“İnternet Sitesi”) İnternet Sitesi’ne üye olan (“Üye”) kişidir.2 SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI


İnternet Sitesi’ne üye olmak istiyorsanız, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Kayıt Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmanız ve Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre Kayıt Formu'nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklayınız. Üye Ol butonunu tıkladığınızda işbu Sözleşmede'ki bütün kayıt ve şartlar ile bağlı olacağınızdan Sözleşmeyi dikkatlice okumanız önemlidir.


3 HİZMETLER VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

Serkan Kaya; Sözleşmeyi onaylayan üyelere İnternet Sitesi üzerinde değişik servisler altında hizmetler sunar. İşbu Sözleşme'nin konusu, İnternet Sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi ve kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması konusunda Üye’den açık rıza alınmasıdır.


4 KULLANAN.COM ÜYELİK SİSTEMİ

Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Serkan Kaya, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.


4 ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye; Serkan Kaya servislerinden yararlandığı sırada, üyelik kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Serkan Kaya tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Serkan Kaya’ya ve/veya Serkan Kaya’ya lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ihlali durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

Serkan Kaya’nın servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Serkan Kaya’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya Serkan Kaya’yı başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Serkan Kaya’nın sorumlu olmayacağını,

Serkan Kaya’nın sunduğu hizmetlere Serkan Kaya tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Serkan Kaya’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Serkan Kaya’nın sunduğu servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Serkan Kaya’dan tazminat talep etmemeyi,

Serkan Kaya’dan izin almadan Serkan Kaya’nın sunduğu servisleri ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Serkan Kaya’nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Serkan Kaya’nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Serkan Kaya’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olacağını, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.


6 SERKAN KAYA’ya VERİLEN HAK VE YETKİLER

Serkan Kaya herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Serkan Kaya’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Serkan Kaya’nın sunduğu servislerde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle üyenin uğrayacağı zarardan Serkan Kaya sorumlu değildir. Serkan Kaya, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Serkan Kaya, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Serkan Kaya, üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Serkan Kaya, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Serkan Kaya sorumlu tutulmayacaktır.

Serkan Kaya kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. İnternet Sitesi üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi'ne eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, video web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. Eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Serkan Kaya tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Serkan Kaya’dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Serkan Kaya ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar.

İnternet Sitesi, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Serkan Kaya tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Serkan Kaya tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Serkan Kaya’nın sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan link verilen internet sitesi ve Üye'nin kendisi sorumludur.


7 GİZLİLİK VE E- BÜLTEN  

Kişisel verilerinizin korunması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Kişisel verileriniz, yasal mevzuata uygun olarak vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden alınmakta, işlenmekte ve 3. Şahıslara aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Serkan Kaya, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar ve gösterimler yapmak amacıyla üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Serkan Kaya daha iyi hizmet verebilmek ve servisleri geliştirmek amacıyla 3. Şahıslar ile yapılacak işbirliği kapsamında 3. Şahıslar ile paylaşılabilir. Üye, kişisel bilgilerinin Serkan Kaya tarafından bu koşullar ile kullanılmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve saklanmasını kabul eder. Serkan Kaya ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Serkan Kaya, üyelik formlarında ve İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında sizlerden talep ettiği kişisel bilgileri, işbu Sözleşme’de belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır. Kişisel bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

(a)  kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

(b)  kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c)  kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(d)  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(e)  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(f)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(g)  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(h)  işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

(i)    kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan email@kullanan.com eposta adresi üzerinden bize bildiriniz.

Serkan Kaya sistemlerinde toplanan bu bilgiler, ayrıca Serkan Kaya ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olmanız amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye belirleme çalışmalarında Serkan Kaya bünyesinde kullanılmaktadır. Üye, Serkan Kaya’ya vermiş olduğu e-posta adresine Serkan Kaya ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım,

reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Serkan Kaya tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. Serkan Kaya tarafından gönderilen

bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyorsanız gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bültenden çıkma butonunu tıklayanız. E-

bülten listesinden herhangi bir zamanda çıkmak istiyorsanız lütfen bülten kayıt sonrasında size mail olarak gönderilin bültenden çıkış linkine tıklayabilir veya  gönderilen herhangi bir ticari elektronik iletide yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

Diğer birçok web sitesi gibi İnternet Sitesi de “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz. Çerezler olmadan İnternet Sitesi’ni her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda İnternet Sitesi’nin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini

lütfen unutmayınız.


Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Serkan Kaya’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesair) uygulanacaktır.


Serkan Kaya, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://sozlesmeler.kullanan.com adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Serkan Kaya üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Serkan Kaya ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Taraflar dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Gizlilik Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AYDINLATMA METNİ

1. TANIMLAR

Serkan Kaya : Serkan Kaya Danışmanlık Hizmeti.

www.kullanan.com : İnternet Sitesi.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Veri Sorumlusu(“Serkan Kaya”) : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Serkan Kaya’nın sahibi olduğu İnternet Sitesi, mobil uygulamalar, dijital platformlar üzerinden sağlamış olduğu hizmetler kapsamında, hizmetlerden faydalanan kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak şirketimiz ile ilgili tüm şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni’nin amacı; Serkan Kaya’nın sahibi olduğu İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamalar üzerinden ve Serkan Kaya’nın ticari faaliyeti kapsamında sair yollar ile elde edilen kişisel verilerin; nasıl toplandığı, hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerin yok edilmesi, silinmesi ve anonimleştirilmesi ve ilgili kişilerin KVK Kanunu kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara/üyelere, çalışanlara, iştirakçilere, tedarikçilere ve herhangi bir şekilde işbirliği yapılan kişilere dair işlenen tüm kişisel veriler işbu İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni kapsamındadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER

İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek için üye olmak zorunlu değildir. Ancak bazı hizmetlerden yararlanabilmek için üye olmak gerekir. Bu nedenle üye olmadan önce https://sozlesmeler.kullanan.com linki üzerinde yayınlanan Kullanan.com Üyelik Sözleşmesi’ni incelemeniz gerektiğini belirtiriz. Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde işlenebilir. Serkan Kaya, kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru menfaatlerle, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekte ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KULLANIM AMACI

İnternet Sitesi’ni görüntülemek ve ziyaret etmek için kişisel verilerin paylaşılması zorunlu değildir. Ancak İnternet Sitesi üzerinde kullanıcıların hizmetine sunulan bazı servislerimizden ve ileride sunulacak bazı hizmetlerden yararlanmak ve faydalanmak için bazı kişisel verilerin sağlanması talep edilir. Kullanıcılara ait kişisel veriler İnternet Sitesi, mobil uygulamalar, üyelik formları, başvuru formları, sosyal ağ bağlantıları, müşteri hizmetleri işlemleri, bankacılık işlemleri, elektronik postalar, iş başvuruları, 3. Şahıslar ile yapılan işbirlikleri, ticari elektronik iletiler vasıtasıyla ve benzer uygulamalar üzerinden ancak bunlarla sınırlı olmayarak ticari faaliyet kapsamında toplanmakta ve amacına uygun olarak KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılmaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği Serkan Kaya tarafından kontrol edilmemektedir ve bu bilgilerin sorumluluğu kullanıcılara aittir. Serkan Kaya, üyelerine/kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak, kullanıcıların sorularına cevap vermek, üyelik hesabı oluşturmak, ticari elektronik ileti göndermek, kullanıcıların vermiş olduğu kişisel veriler üzerinde çalışmalar yaparak pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları yapmak, pazarlama ve reklam stratejileri geliştirmek, pazar araştırmaları yapmak, veri tabanları oluşturmak ve kullanıcıların sosyal medya hesapları ve diğer internet siteleri ile bağlantısını sağlamak amacıyla üyelik aşamasında ve/veya internet sitesini kullanırken kullanıcılardan bazı kişisel bilgilerin (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.) verilmesini talep etmekte ve kişisel verilerinizi bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.

Serkan Kaya tarafından İnternet Sitesi üzerinde ve mobil uygulamalar üzerinde sağlanan bazı hizmetlerden yararlanmak üyelik gerektirmektedir. Üyelik aşamasında; isim, soy isim, elektronik posta adresi, telefon, vs. bilgilerinizi paylaşmaktasınız. Internet Sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sağlanan hizmetlere, sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla üye olabilir ve söz konusu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Sosyal medya ağları üzerinden Internet Sitesi’ne ve mobil uygulamalara erişmeniz durumunda, kişisel verilerinizi işlemek için Serkan Kaya’ya yetki vermiş olursunuz. Ayrıca kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn: konum bilgisi ve cihaz bilgisi gibi) toplanabilir. Internet Sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinde yapmış olduğunuz yorumlar, sohbetler, beğenme, fotoğraf ve içerik paylaşımı gibi paylaşımlar, kamuya ifşa edilmiş sayılır ve açık rızanız olmadan reklam çalışmalarında ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu bilgilerin 3. Şahıslar tarafından kullanılmasından Serkan Kaya sorumlu değildir.

Sunduğumuz ücretli hizmetlerin satın alınması, aboneliklerin yenilenmesi/uzatılması için sizden faturanın düzenleneceği kişiye ait fatura bilgileri, iletişim bilgileri, kredi kartı bilgileri talep edilmektedir. Kredi Kart CVV kodu PCI DSS kurallarına aykırı olduğu için saklanmamaktadır. Mobil ödemler için GSM numarasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde yapılacak ödemelerde paylaşmış olduğunuz GSM numaranız ödeme kanalı 3. Şahıslar ile paylaşılır.

Serkan Kaya tarafından düzenlenen; kampanyalara, yarışmalara, anketlere vs katılmak için, Serkan Kaya ve/veya bu konuda yetkilendirilen 3. kişiler tarafından kişisel verileriniz talep edilebilir. Kampanyalara, anketlere ve yarışmalara katılmadan önce katılım koşullarını ayrıntılı olarak incelemenizi ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi paylaşmanız gerektiğini belirtiriz. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler kampanyaların, anketlerin, yarışmaların vs. düzenlenmesi amacıyla işlenir, kullanılır ve 3. kişilere aktarılabilir. Serkan Kaya tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak amacıyla sizden talep edilen kişisel veriler, İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metninde belirlenen koşullar dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamaktadır.

Kişisel bilgiler, IP bilgileri, trafik bilgileri vs bilgiler Serkan Kaya’nın yasalardan kaynaklanan yükümlülükleri kapsamında, resmi makamlarca mevzuata uygun olarak yapılan talepler doğrultusunda resmi makamlara açıklanabilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Serkan Kaya tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ayrıca, Kullanan.com Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik hükümlerinden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta savunma hakkını kullanabilmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zaman aşımı süresi ile sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Serkan Kaya, kişisel verileri KVK Kanunu’na uygun olarak ticari faaliyeti kapsamında, kullanım amacına uygun olarak yurt içinde ya da yurt dışında bulunan özel ve tüzel kişilere aktarabilir. Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz. Kişisel veriler; Serkan Kaya’nın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet satın aldığı ve/veya işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, tedarikçilere, İş ortaklarına, bankalara ve mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlara KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak idari ve teknik her türlü tedbirin alınması koşuluyla aktarılabilir.

7. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Serkan Kaya, internet sitesinin veri tabanında kayıtlı olan ve ticari faaliyeti kapsamında elde ettiği kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli idari ve teknik her türlü tedbiri almakla yükümlü veri sorumlusudur. Serkan Kaya’ya ait iletişim bilgilerine ve internet sitesi sorumlularına ilişkin bilgilere ana sayfada yer alan ‘İletişim’ bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

o Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

o Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

o KVK Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararlarının giderilmesini talep etme.

İlgili kişi, KVK Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sit. No:4/2/601 SARIYER Bina Kodu: 20086966 iSTANBUL adresine göndererek veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Serkan Kaya’ya iletebilir. Serkan Kaya, talep sahibinden bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla bilgi ve belge talep edebilir.

Serkan Kaya, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Serkan Kaya talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını da ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Serkan Kaya tarafından gereği yerine getirilir.

8. ÇEREZLER

Diğer birçok web sitesi gibi İnternet Sitesi de “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.

Çerezler olmadan internet sitesini her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitesinin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

9. TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

İnternet sitesi sistemlerinde toplanan bu bilgiler, ayrıca Serkan Kaya ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olmanız amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye belirleme çalışmalarında Serkan Kaya bünyesinde kullanılmaktadır. Üye, Serkan Kaya’ya vermiş olduğu e-posta adresine Serkan Kaya ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Serkan Kaya tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. Serkan Kaya tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyorsanız, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan E-bültenden çıkma butonunu tıklayanız. E-bülten listesinden herhangi bir zamanda çıkmak istiyorsanız, bülten kayıt sonrasında size mail olarak gönderilin bültenden çıkış linkine veya gönderilen herhangi bir ticari elektronik iletide yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

10. LİNK VERİLEN DİĞER İNTERNET SİTELERİ

Serkan Kaya, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. İnternet sitesi üzerinde kullanıcıların diğer web sitelerine bağlanmalarını sağlamak amacıyla sosyal medya marka ve logoları ile diğer sitelerin URL adresleri paylaşılmaktadır. Kullanıcıların internet sitesi üzerinden sosyal medya sitelerine ve diğer sitelere bağlanması İşbu Politika kapsamında değildir.

11. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Serkan Kaya; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Serkan Kaya, kendi sistemleri üzerinde KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini tespit etmek amacıyla zaman zaman teknik personeli vasıtasıyla sistemleri üzerinde denetimleri yapmakta veya üçüncü şahıslara yaptırmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni, KVK Kanunu kapsamındaki kapsamında hazırlanmış ve yayınlandığı anda yürürlüğe girmiştir. Serkan Kaya, yürürlükteki mevzuatta yapılacak değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Yapılacak güncellemeleri https://sozlesmeler.kullanan.com Linki üzerinde her zaman takip edebilirsiniz.